Visitatoren – 2019

Visitatoren – 2019


Visitatoren gefaald in taakuitvoering

M1 heeft zich maandenlang door veel ambtsdragers uit verschillende kerken laten informeren en adviseren aangaande het ambtsgeheim. De kerkenraad van WP1 dwong hem ertoe om de smaad en laster vanwege het ambtsgeheim onder de pet te houden. Hij vindt echter dat ook het college hierin een kwalijke rol heeft gespeeld. Doordat het college de hand boven het hoofd van de kerkenraad heeft gehouden zijn de slachtoffers van de smaad en laster nog verder geïsoleerd geraakt. Ze zijn bovendien ook door het college ervan beticht met ‘duivels werk’ bezig te zijn. De slachtoffers worden dus ook door het college betiteld als daders in plaats van als medechristenen die zwaar te lijden hebben onder het machtsmisbruik.

M1 vindt dat ook het college zich zou moeten kunnen en willen verantwoorden. Om die reden stuurt hij ook aan het college van visitatoren een mail (190715.3a), waarvan de ontvangst wordt bevestigd (190715.3b). Hij houdt het college van visitatoren voor dat hun tussenkomst alleen maar langer lijden in stand heeft gehouden. Ook houdt hij het college verantwoordelijk voor blokkeren van de kerkelijke rechtsgang. Er kan door hun overleg en hun vroegtijdige spreken erover niet meer sprake zijn van een frisse benadering. Het college heeft in zijn ogen een belangrijke taak laten liggen en heeft zich laten sturen door een machtige  kerkenraad. Daarnaast is duidelijk dat door deze werkwijze het kerkelijke systeem heeft gefaald doordat machtsmisbruik op alle mogelijke manieren wordt toegedekt.

Maar, net als bij een kerkenraad, ook een college kan niet verplicht worden tot het geven van een reactie. Die blijft dan ook uit.

Publicatie op de website

Op 25 november wordt de website verder aangevuld met het publiceren van het traject met de visitatoren. G1 stelt de visitatoren hiervan op de hoogte middels een mail (191125) . Het is niet ondenkbaar dat dit college alsnog verantwoordelijkheid wil gaan nemen. Toch laat een van de visitatoren weten er niet meer over aangeschreven te willen worden (191126).


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

  190715a – M1 stuurt mail met bijlage aan college van visitatoren inzake het doorbreken ambtsgeheim
190715b – ontvangstbevestiging college van visitatoren   
  191125 – G1 stelt visitatoren op de hoogte van publicatie traject visitatoren
191126 – visitator VS2 wil niet meer aangeschreven worden  


 

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch de laatste informatie  en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina.