Visitatoren – Voorjaar 2018

Visitatoren – voorjaar 2018


College van visitatoren vindt privacywetgeving wél van toepassing

In maart (180324) doen M1 en G1 omtrent hun dossier bij de visitatoren ook een Wbp-verzoek aan het college van visitatoren. Het college werkt hier volledig aan mee, respecteert de Wbp en beantwoordt deze keer de vragen adequaat.

In april kan het boek met de visitatoren voorlopig gesloten worden. Het college doet de toezegging alles zorgvuldig te bewaren. M1 en G1 reageren (180503) dat dit enige rust geeft en ze bedanken de visitatoren voor hun reactie.


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

  180324 – G1 en M1 doen verzoek aan visitatoren inzake het dossier 

180324a – Herziene inhoudsopgave dossier visitatoren

180416 – Antwoordbrief van visitatoren inclusief diverse bijlagen   
  180503 – M1 en G1 bedanken voor reactie visitatoren