Visitatoren – November 2017

Visitatoren – November 2017


Ballast neergelegd bij hulpvragers – kerkenraad krijgt uitstel

Door het advies nu ook ter instemming voor te leggen aan de betrokkenen komt de ballast bij de gemeenteleden te liggen. De visitatoren weten immers al dat dit advies voor hen niet kán werken. De brief van 14 oktober is daar meer dan duidelijk over. Ze weten al bij voorbaat dat het voor M1, G1 en G8 vanwege de ontbrekende veiligheid onmogelijk is om het advies te omarmen.  Door daar nu expliciet en ten onrechte een reactie op te vragen en ook door het continue negeren van hun vragen weten de drie gemeenteleden inmiddels ‘hoe laat het is’. De handelwijze van het college grenst aan het onbetamelijke. En dat wordt nog eens onderstreept door een mail die op 28 november aan betrokkenen wordt gestuurd.

Het college van visitatoren heeft inmiddels maandenlang de steeds herhaalde vragen van betrokkenen genegeerd. Men heeft de brief van 14 oktober onbeantwoord gelaten. Men heeft de werkwijze al diverse keren zonder overleg aangepast. En nu, nu volgt er ‘gewoon’ een mailtje met een aansporing om te reageren. In de onbeantwoorde brief van 14 oktober is de reactie reeds te lezen, die kan het college er gewoon bij nemen. Verder geeft het college, opnieuw zonder enige vorm van overleg, aan dat aan de kerkenraad weer uitstel is verleend.


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

171128 – kerkenraad krijgt uitstel om te reageren + M1, G1 en G8 worden gemaand om nóg een keer te reageren