Visitatoren – Juni 2017

Visitatoren – Juni 2017


Bijzondere kerkvisitatie

Een mogelijkheid om een doorbraak te krijgen inzake het conflict doet zich voor vanwege de mogelijkheid tot bijzondere kerkvisitatie. Op 9 juni 2017 besluiten betrokkenen contact op te nemen (170609) met de visitatoren. G1 en G8 schrijven een brief aan het college van visitatoren, voorzien van een fors aantal bijlagen. De bijlagen zijn te vinden in de beschrijving van de casus. Omdat de verhoudingen binnen de kerkenraad erg gespannen zijn, kan M1 nu nog niet openlijk aansluiten bij G1 en G8. Dan zal ik uitgesloten worden van gespreksdeelname aan de (gewone) kerkvisitatie. Wel laat ik in de pauze deze visitatoren weten dat ik volledig achter G1 en G8 sta en leg ik uit dat ik me alsnog zal aansluiten. Ze geven aan de brief van G1 en G8 met pijn in het hart te hebben gelezen en ze hebben begrepen dat M1 hierin betrokken is.

Op 24 juni (170624) laten G1, G8 en M1 de visitatoren en kerkenraad dan ook weten dat M1 zich heeft aangesloten bij G1 en G8 inzake de hulpvraag. Dit kan omdat zijn ambtstermijn er nu op zit. Ze vragen de visitatoren om een gesprek en sturen ze de communicatie van het laatste half jaar toe die in bezit is van G1 en G8. Tussen hen en de visitatoren vindt voorafgaand aan het gesprek een mailwisseling plaats. Ze vragen om een spoedprocedure.

Verder vragen ze naar de gang van zaken en geven ze aan wat navraag hen op dat punt heeft geleerd. Ze vinden het vreemd dat zij opnieuw moeten wachten totdat de kerkenraad een standpunt (vooraf) heeft ingenomen. Zij wenden zich nu juist tot de visitatoren omdat de kwestie voor de kerkenraad een afgedane zaak betreft; het standpunt is dus al bepaald. Tot slot vragen ze om neutraliteit en om waarborgen. Daarmee kunnen zij zich veilig(er) weten.

Op 26 juni geven de visitatoren aan dat een spoedprocedure o.i.d. niet bestaat. Het komt erop neer dat de zomervakantie afgewacht moet worden, omdat eerst de kerkenraad zijn visie op de kwestie moet kunnen geven.


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

  170609 – G1 en G8 sturen mail met brief aan visitatoren, voorzien van 19 bijlagen
  170624 – mail aan visitatoren en kerkenraad – M1 sluit zich aan bij G1 en G8 – kerkenraad heeft al standpunt bepaald
170626 – mail van visitatoren – eerst visie kerkenraad, geen spoed