Visitatoren – Juli 2017

Visitatoren – Juli 2017


Vervolg mailwisseling

Op 6 juli 2017 vragen M1, G1 en G8 op basis van wat ze kunnen vinden aan kerkelijke regelingen omtrent de bijzonder kerkvisitatie of wij een juiste voorstelling van zaken hebben omtrent de gang van zaken. Ondanks de schijnbaar duidelijke regelingen in de kerkorde hebben ze toch 9 vragen. Ze betreuren het dat er geen mogelijkheid is tot spoed, want dat betekent dat de situatie voortduurt en doorettert.

Deze mail met vragen wordt enigszins beantwoord op 14 juli. Een van de visitatoren geeft aan dat het college eerst moet vergaderen voordat er überhaupt iets in gang gezet kan worden. Dat overleg zal op 29 augustus 2017 plaatsvinden naar aanleiding van onze hulpvraag. Verder geeft hij aan dat er op de classicale vergaderingen gerapporteerd zal worden, zo is het kennelijk geregeld. Hij geeft in dit stadium al aan dat visitatoren slechts een adviesfunctie hebben. De vragen 1 tot en met 4 en 9 zijn hiermee beantwoord, de overige vier vragen nog niet.


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

  170706 – mail aan visitatoren – welke regelingen
170714 – mail van visitatoren – deel van de antwoorden