Visitatoren – December 2017

Visitatoren – December 2017


Kerkenraad op de hoogte stopzetten traject visitatoren

Ondanks de meer dan duidelijke brief van 14 oktober, besluiten M1, G1/G8 de  visitatoren nog een keer aan te schrijven. Dit ondanks dat er op hun brief gewoon niet gereageerd is. En ook ondanks het feit dat aan hen nooit is gevraagd of het vierde uitstel nog haalbaar is. En ondanks dat de werkwijze buiten hen om zomaar weer gewijzigd is. Op 5 december geven ze aan dat ze, conform de afgesproken werkwijze in september, niet meer reageren. Visitatoren bevestigen deze mail pas in januari 2018. Omdat de kerkenraad nog in het ongewisse is over het stopgezette traject, wordt de mail ook meteen naar de kerkenraad gestuurd. Het college had dit al vanaf half oktober zélf kunnen melden aan de kerkenraad. Maar goed, vanaf 5 december weet de kerkenraad dus alsnog dat er geen traject met visitatoren meer loopt.

Visitatoren gaan nog door

Echter, op 18 december ontvangen de betrokkenen nogmaals een mail (171218) van de visitatoren. Men deelt mee dat de (zoveelste) reactietermijn van de kerkenraad verstreken is, maar dat er weer uitstel is verleend. De barre weersomstandigheden vormen de aanleiding voor dit vijfde uitstel. Onbegrijpelijk dat visitatoren nog blijven communiceren en nog uitstel blijven verlenen terwijl het traject al niet meer bestaat. Voor de betrokkenen is er nu een uiterst vreemde situatie ontstaan.

Het is aan hen om de hulpvraag in te trekken, maar kennelijk wordt dit intrekken niet geaccepteerd. Het is ook niet zo dat dit pas ná het advies is gedaan. Daarnaast is de kerkelijke weg nu volledig geblokkeerd, want inmiddels is er op de classis al diverse keren over de situatie gesproken. Het is voor ambtsdragers uiteraard fijn dat de mogelijkheid voor overleg bestaat, maar voor betrokkenen is dat op z’n minst minder fijn. Zou een classis er wel eens bij stil staan dat betrokkenen juist buiten spel gezet worden?

Weerberichtbrief

Op 8 december neemt KR-P3 (zie casusbeschrijving 171208) in zijn eentje een besluit namens de kerkenraad. Betrokkenen voelen zich verloren, ze zijn cynisch en ergens ook nog opgelucht, van alles tegelijk. De verlorenheid komt voort uit de onmogelijkheid om een kerkelijke weg van vrede en recht te vinden. De enorme opluchting zit ‘m in het feit dat ze door het besluit van KR-P3 niet langer gebonden zijn aan de kerkelijke weg. Ze lichten nu zowel visitatoren als kerkenraad gelijktijdig in over het besluit dat genomen is door KR-P3. Op 20 december sturen ze een brief (171220) aan de kerkenraad welke ook cc aan de visitatoren gestuurd wordt. Door de kerkenraad is deze brief redelijk positief ontvangen. De visitatoren zijn over deze brief uiterst negatief.


       Acties                  Acties
   college van visitatoren            G1, G8 en M1

  171205 – mail M1, G1, G8 aan college van visitatoren en aan de kerkenraad – geen visitatietraject meer
171218 – het college verleent uitstel aan de kerkenraad en vraagt weer om reactie 171218 – M1 en G1 vragen een ontvangstbevestiging stopzetten traject
  171220 – mail met bijlagen aan kerkenraad en cc aan visitatoren

171220a – M1 en G1 sturen brief aan kerkenraad inzake besluit van de kerkenraad

171220b: bijlage bij brief

171220c: bijlage mailwisseling met kerkenraad