Traject met ICG – september 2019

ICG – september 2019


De nieuwe kerkorde GKv-NGK

G1 en M1 bezoeken een avond waarin er voorlichting wordt gegeven over de nieuwe conceptkerkorde van de GKv en de NGK. Op deze avond krijgen we meer zicht op hoe deze is ontstaan, namelijk vanuit de opdracht om het samengaan van de twee kerken mogelijk te maken. Verder volgt er ook informatie over de wijze waarop deze nog wordt voorgelegd aan ambtsdragers ter instemming. ICG wordt nergens genoemd en blijkt onbekend te zijn bij de kerkrechtkenners. Dat geeft stof tot nadenken. Enige tijd later wordt de mogelijke reden duidelijk.


     ICG           Werkgroep         Acties G1 en M1
Toekomstige Kerkorde
 

190926: Avond kerkrecht.   ICG wordt niet genoemd in conceptkerkorde GKv-NGK