Traject met ICG – oktober 2018

ICG – oktober 2018


Advies – geschillencommissie faciliteert gesprekken

Op 2 oktober stuurt ICG per mail het advies (181002) qua te hanteren werkwijze. Uit het advies blijkt dat deze behandelcommissie niets onderzoekt. Men faciliteert een gesprek tussen de kerkenraad en de hulpvragers. Deze commissie stelt zich op als een niet-deskundige mediator. Toch mogen er enkele stukken (feitenmateriaal) op tafel komen voor een paar door de ICG bepaalde gedeeltes uit de kwestie. Deze werkwijze wijkt af van wat door de voorzitter van de ICG is voorgehouden qua werkwijze van de ICG. Hij erkende dat onze zaak zich leende voor de ICG en niet voor de door hem beschreven pool van mediators. Dit is reeds beschreven bij november 2017.

Het doen van onderzoek is tegengesteld aan verzoening (volgens ICG en kerkenraad)

De geschillencommissie is op een vreemd punt heel duidelijk in het advies. Men legt nota bene de vraag naar onderzoek uit alsof dit een tegenstelling vormt met het willen verzoenen. Die voorstelling van zaken is ronduit verkeerd, deze is ook niet bijbels. De zorgen verwoorden M1 en G1 puntsgewijs in een brief (181008) die ze aan de behandelcommissie sturen. Achteraf kan worden gesteld dat M1 en G1 er gewoon een punt achter hadden moeten zetten. Maar nee, ze gooien de deur richting de commissie niet dicht. Ze blijven een opening zoeken en bieden om toch door te kunnen gaan.

Op 10 oktober reageert ook de ICG met een ontvangstbevestiging (181010) van de brief van 8 oktober.

Aan u de vraag of een gesprek waarvan al vaststaat dat de kerkenraad alle feiten ontkent en verbergt zin heeft. Aan u de vraag wat u verwacht van een geschillencommissie. Neemt u daarbij de positionering van de ICG in november 2017 (artikelen media) als uitgangspositie.

ICG geeft de kerkenraad uitstel

Op 17 oktober ontvangen M1 en G1 weer bericht van de ICG. De kerkenraad heeft langer tijd nodig. Dit had ICG als neutrale partij kunnen voorleggen als verzoek aan M1 en G1, maar het uitstel is al gegeven. Zoals bekend is er bij de kerkenraad geen bereidheid om op basis van feiten te praten. Twee weken later volgt dan ook een bericht van ICG (181031) waaruit duidelijk wordt dat partijen er zeer verschillend in staan. ICG kondigt ook de reactie op de vragen van beide partijen aan.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  181002a – ICG stuurt het advies per mail  
  181002b – Advies van ICG  
    181008 – G1 en M1 verwoorden zorgen omtrent werkwijze
  181010 – ICG bevestigt ontvangst, wacht op reactie van de kerkenraad  
1810??: kerkenraad vraagt uitstel om te reageren    
  181017 – ICG geeft aan dat de kerkenraad uitstel heeft gekregen 181017 – M1 en G1 reageren dat uitstel al was ingecalculeerd
1810??: kerkenraad geeft reactie op advies ICG    
  181031 – ICG zegt inhoudelijke reactie toe