Traject met ICG – november 2019

ICG – november 2019


Nieuwe casus ICG

Inmiddels bezoeken de initiatiefnemers van deze website ook enkele broeders en zusters in Nederland die zich hebben gemeld met hun casus. Ze zien in dat het probleem rondom de macht van een kerkenraad ook echt veel breder speelt in de GKv. Er zijn overeenkomsten, maar uiteraard ook weer heel veel verschillen. Het maakt de initiatiefnemers  geregeld stil als ze bedenken hoe lang sommige mensen al in gesprek proberen te komen met de kerkenraad. Tot hun verrassing hebben ook anderen al kennisgemaakt met de ICG.

Generale Synode van Goes besluit over ICG

In deze maand start de Generale Synode van de GKv te Goes. Ook over ICG moet er een en ander besloten worden. Deputaten Advies en Bijstand stelt voor om ICG een officiële status te geven die verankerd wordt in de kerkelijke regelingen. In het verslag van de werkzaamheden (hoofdstuk 3.2) geeft men aan dat de samenwerking binnen de ICG een verrijking is. Hiermee is tevens gezegd dat de ICG zich te vroeg als officiële partij binnen het kerkelijk rechtssysteem heeft opgesteld. ICG had nog geen enkele status, anders hoeft er nu ook niets voorgelegd te worden aan de synode van dien aard.

Het is bovendien een misvatting dat de bemensing van het aanmeldloket slechts kennis hoeven te hebben van relaties en communicatie. Aan de afgevaardigden ligt de vraag derhalve voor of kennis van het kerkrecht er sowieso niet toe doet. Een belangrijk keerpunt in de behandeling van conflicten. Voorts kan geconcludeerd worden dat de mediatorpool niet meer onder toezicht van het Amersfoort-Beraad handelt, maar dat zij nu onder het Steunpunt Kerkenwerk valt. 


     ICG           Synode Goes        Acties G1 en M1
  Deputaten Advies en Bijstand: beleidsrapport aan synode (onderdeel ICG)