Traject met ICG – mei 2019

ICG – mei 2019


De kerkenraad acht de ICG niet in staat stukken te beoordelen

Half mei dient bij het Gerechtshof het door de kerkenraad ingestelde hoger beroep. De rechters doen een voorstel om de stukken voor te leggen aan een ‘onafhankelijke deskundige partij’. De rechters hebben ook gelezen over de ICG en vragen aan de kerkenraad of deze commissie hier mogelijk een beoordelende rol in kan spelen. De kerkenraad reageert hier heftig op. De kerkenraad laat duidelijk een afkeer zien in het betrekken van ICG en wijst het voorstel resoluut van de hand. De beeld- en geluidopnames van de zitting ondersteunen dit. Ook het voorstel om de stukken dan maar voor te leggen aan het gerechtshof wordt afgewezen door de kerkenraad: ‘dat wil men de rechters niet aandoen.’ Achteraf is dat gezien de inhoud begrijpelijk, maar tegelijk ook verwerpelijk.

ICG – verzoek gesprek

Op de dag van de zitting pakken M1 en G1 de draad weer op met de ICG. Nog steeds willen ze niets liever dan dat het conflict uit de wereld wordt geholpen. Maar voor hen is wel een voorwaarde dat er een open en transparant gesprek komt. Zo hoort het volgens hen te gaan binnen een kerk. Over en weer erkenning geeft de mogelijkheid tot verzoening. Verhullen niet, integendeel! Ze laten aan ICG dan ook na enkele dagen weten dat ze alsnog open staan voor een vervolggesprek (190523).

Wel willen ze graag vooraf met de voorzitter van de ICG en de secretaris van gedachten wisselen over de randvoorwaarden. Er wordt heel correct al twee dagen  later geantwoord (190525) dat er nog even geduld nodig is vanwege een vakantie. M1 en G1 geven aan geduld te hebben (190530).


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
    190523 – G1 en M1 vragen ICG om gesprek
  190525 – ICG reageert dat er even geduld nodig is  
    190530 – G1 en M1 hebben geduld