Traject met ICG – mei 2018

ICG – mei 2018


ICG heeft zorgwekkende werkwijze

ICG houdt zich aan de afspraak om de hulpvragers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Dat blijkt uit een email (180501) waarin staat dat de kerkenraad alsnog zijn medewerking wil verlenen aan een ICG-traject. Er valt wel een aantal dingen op aan de inhoud van deze email: de kerkenraad heeft met ICG, buiten betrokkenen om, al gesproken over het ingediende verzoekschrift. Dit is op zich volkomen begrijpelijk.

In haar verzoekschrift heeft G1 inzage verzocht in de over haar geschreven brieven en besluiten van de kerkenraad. In de casusbeschrijving elders op deze website is deze te vinden bij maart 2018. Ook dat is met het oog op een mogelijke verzoening een volkomen begrijpelijk verzoek.

Wat echter onjuist is, is het feit dat de kerkenraad kwalificaties meegegeven heeft aan het inzageverzoek. Deze kwalificaties doen op geen enkele manier recht aan de inhoud van het verzoek.

ICG neemt bovendien deze kwalificaties zonder ze te verifiëren over en haalt in navolging van de kerkenraad bovendien het niet-bestaande classistraject aan. Deze werkwijze is ronduit zorgwekkend. Voor de ICG doet het er nog steeds niet toe of verkregen informatie juist is of niet. Men neemt het domweg over en men gaat ervanuit dat een kerkenraad betrouwbaar is. Een geschillencommissie behoort echter na te gaan of informatie juist is en kan heel eenvoudig navraag doen naar de betrouwbaarheid ervan. Deze commissie stelt daar echter geen belang in. Een kenmerk van een commissie die feitelijk niet weet wat de inhoud van het woord neutraliteit inhoudt.

De ICG stelt voorts nog vast dat het conflict niet is voorgelegd aan de rechter en dat  conflictbehandeling mogelijk is.

Vertrouwen als voorwaarde

Vanwege de onzorgvuldigheid van ICG omtrent het overnemen van stellingen/standpunten van de kerkenraad, reageren de hulpvragers nu voorzichtig. Ze reageren (180509) gematigd positief op de mail van ICG.  Voordat ze definitief instemming geven, vragen we ICG om ons inzicht te verschaffen in de werkwijze. Daarnaast benoemen ze ook hun zorg. Kerkrechtdeskundigen hebben dit advies gegeven.

ICG begrijpt helaas niet de ernst en de zorg omtrent de eigen werkwijze. Men interpreteert het meteen als kritiek. Er volgt dan ook een kille reactie van ICG (180514) op hun mail. Men verwijst de hulpvragers qua werkwijze simpelweg naar het reglement van de ICG. Vreemd, want uiteraard gaat de vraag juist hierover. Het reglement geeft geen uitsluitsel over de werkwijze. Verder benadrukt de ICG dat er vertrouwen wordt verwacht van de betrokken partijen. Vertrouwen als voorwaarde! Juist deze ‘professionele’ mensen zouden beter moeten weten. Zeker nu deze instantie de ene na de andere misser maakt in het borgen van de basisvoorwaarden inzake geschiloplossing.

Kerkelijke weg

Ondanks de toenemende zorg, besluiten de hulpvragers het er toch maar op te wagen. Ze geven hun akkoord op 15 mei (180515) aan de ICG. Nu volgt dan eindelijk de behandeling van het geschil zoals zij dat in november 2017 al aanhangig hebben gemaakt. De ICG bevestigt de ontvangst van het bericht en als eerstvolgende stap zal er een ICG-behandelcommissie samengesteld worden. Een heldere uitleg over het verschil tussen ICG-behandeling en mediation is te vinden in het RD-artikel van 16 november 2017.

Op 25 mei (180525) ontvangen de betrokkenen van de ICG bericht over de samenstelling van de behandelcommissie. Het benoemen van een ICG-behandelcommissie betekent dat er een ICG-onderzoek komt, hetgeen aansluit bij wat ICG in november 2017 heeft laten weten.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  180501 – ICG stelt M1 en G1 op de hoogte van opnieuw traject  
    180509 – G1 en M1 reageren op verzoek ICG
  180514 – ICG reageert n.a.v. vragen G1 en M1  
    180515 – G1 en M1 gaan akkoord met ICG-traject
  180525 – ICG geeft samenstelling behandel-commissie door