Traject met ICG – maart 2018

ICG – maart 2018


Informeren ICG

Pas op 3 maart informeren de hulpvragers de ICG (180303.1) over de brief van 30 januari van de kerkenraad. In deze brief heeft de kerkenraad behalve het verleggen van de ‘schuldvraag’ ook laten weten alsnog open te staan voor een ICG-traject. De kerkenraad wees met een beroep op een classistraject in een eerder stadium de ICG af. De hulpvragers tonen nu aan dat er geen sprake van een classistraject. Het zegt overigens veel dat de kerkenraad hardnekkig blijft schrijven en denken dat er een classistraject is geweest. In hoeverre zijn ambtsdragers op de hoogte van het verschil tussen een college van visitatoren en een commissie van appel?

De hulpvragers vragen de ICG om hen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen tussen de kerkenraad en ICG. Voor hen is dat belangrijk met het oog op een mogelijke voortzetting van het ICG-traject. De ICG bevestigt de ontvangst (180303.2) en laat (180306) weten hen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Op 3 maart laten M1 en G1 eveneens de kerkenraad (180303) weten dat ze bereid zijn om het ICG-traject in te gaan. Dit ondanks de brief (180130), waarin de schuld van het blokkeren van het ICG-traject bij hen wordt neergelegd.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
    180303a – G1 en M1 laten kerkenraad weten ondanks besluit kerkenraad open te staan voor ICG-traject
  180303 – Ontvangstbevestiging door ICG 180303b – G1 en M1 stellen ICG op de hoogte
  180306 – ICG zegt toe ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen