Traject met ICG – juni 2019

ICG – juni 2019


Gewetensnood van M1 wordt steeds groter

In deze weken zoekt M1 contact met ambtsdragers en kerkrechtdeskundigen op het gebied van ambtsgeheim en zijn gewetensnood. Zonder uitzondering wordt zijn gewetensnood erkend. Binnen de GKv denkt men behoorlijk ‘absoluut’ over het ambtsgeheim, daarbuiten ligt dat genuanceerder. Steeds vaker wijst men hem erop dat het ambtsgeheim altijd begint bij de pastorant, dus het gemeentelid. Het is er niet om een kerkenraad te beschermen, maar het staat ten dienste aan het kerklid. Dat het thema actueel is, wordt bevestigd door een artikel in het Reformatorisch Dagblad (190621). De adviezen die M1 krijgt variëren sterk. Binnen de GKv krijgt hij vooral het advies zelf een veilige kerk te zoeken. Over het gemeentelid denkt men niet na. Buiten de GKv krijgt hij zelfs diverse keren het advies om een rechtszaak te beginnen. Een rechtszaak waarin de toepassing van het ambtsgeheim door de GKv centraal staat.

ICG maakt weer een keus en zet M1 buiten spel

Tussendoor volgt er op 12 juni  een zondermeer vreemde reactie van ICG (190612) op het verzoek (190523) om een gesprek. Het antwoord richt men uitsluitend aan G1, en ook de brief zélf is duidelijk alleen aan haar gericht. Net als bij de visitatoren wil men M1 buiten spel zetten. In augustus zal het nóg vreemder worden. De voorzitter en de secretaris weigeren een gesprek aan te gaan, men verwijst G1 naar de ICG-behandelcommissie. Een spel waarin niemand verantwoordelijk wil zijn en waarin de slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  190612 – ICG verwijst G1 naar ICGd als reactie op 190523 van G1 en M1