Traject met ICG – juni 2018

ICG – juni 2018


M1 buiten spel gezet door ICG

Dan gebeurt er iets wat te denken geeft. In de communicatie over het maken van een afspraak schrijft de ICG plotseling M1 niet meer aan. Vreemd. M1 neemt telefonisch contact op met de voorzitter van de behandelcommissie. Deze voorzitter zegt hem toe deze omissie recht te trekken, maar hij komt deze toezegging feitelijk niet na. Hij geeft alleen maar zíjn voorstelling van zaken.

Geheel ten onrechte wordt M1 niet als hulpvrager neergezet, maar wordt hij gepositioneerd als degene die G1 bijstaat. De voorzitter zou gezien de aanmelding en alle communicatie beter moeten weten. Het is uiteraard achteraf niet vast te stellen wat de beweegredenen van deze man geweest zijn. Zuiver is het in elk geval niet. Er is geen kennis van zaken en er is onwil om zich in te lezen en zo goed op de hoogte te stellen. Verder blijft onduidelijk waar deze plotselinge ommekeer vandaan komt. De met de kerkenraad gevoerde gesprekken kunnen hier debet aan zijn, maar dat valt niet vast te stellen.

Uit de e-mailwisseling (180605) blijkt dat het plannen van een datum heel erg ingewikkeld is. Het plannen van een datum gaat bovendien erg traag. Uiteindelijk wordt zelfs het plannen van een datum uitgesteld tot na 21 augustus. Het gevoel van urgentie ontbreekt bij de vakantievierende ICG-leden. Op 12 juni wordt er een datumprikker verstuurd (180612).


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
    180604: M1 neem telefonisch contact op met voorzitter ICGd, hij behoort als hulpvrager te worden geïnformeerd. Voorzitter zegt toe dit recht te zetten
  180605 – ICG communiceert over datum  
  180612 – ICG datumprikker