Traject met ICG – juli 2018

ICG – juli 2018


Teveel lijntjes en belangen

Op zondag 8 juli staat in het kerkblad dat KR-P3 niet langer preses van de kerkenraad is, omdat zijn werk binnen de kerkenraad erg veel tijd kost. Hij blijft wel kerkenraadslid (KR13). Hij wordt opgevolgd door KR-P4. In 2016 was KR-P4 lid van de synode. De synode die onder andere de huidige leden van de ICG heeft benoemd.

Op die synode is reeds gewaarschuwd voor het monddood maken van leden van de kerkelijke gemeenten door aanpassingen in de kerkorde. Helaas tevergeefs. Ook de latere voorzitter van de ICG, ICG7, was afgevaardigde op de synode.

ICG heeft niets te zeggen

Op 25 juli informeert M1 per email (180725) bij de voorzitter van de ICG naar de stand van zaken. Die reageert op 27 juli (190727) en bevestigt 25 september als zijnde de definitieve datum voor het gesprek. Vanaf de aanmelding bij ICG tot het eerste gesprek zijn er dus maar liefst 10 maanden verstreken. Dit is niet allemaal aan de ICG toe te schrijven, wel aan de kerkelijke procedures die hier debet aan zijn. Een kerkenraad heeft het altijd in zijn macht om te traineren en is op geen enkele moment aan termijnen gebonden. Dat blijkt ook uit het vervolg. Bovendien blijkt dat een kerkenraad afspraken die ICG maakt met partijen, gewoon terzijde kan schuiven. ICG is op geen enkele wijze bij machte om op te treden.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
    180725 – M1 informeert bij ICG
  180727 – ICG stelt 25 september vast als gespreksdatum