Traject met ICG – februari 2019

ICG – februari 2019


CIO

Op 31 januari verschijnt er in het Reformatorisch Dagblad een artikel dat voor de houding van de ICG van belang is. In het artikel staat duidelijk aangegeven dat stukken ter inzage dienen te worden gegeven aan betrokkenen. De woordvoerder van het contactorgaan tussen de kerken en de overheid (CIO) is hier expliciet over. M1 stuurt dit artikel dan ook door aan ICG (190204). Enkele dagen later (190207) ontvangt hij  een ontvangstbevestiging van de voorzitter ICG.

ICG dekt de kerkenraad af

Op 27 februari ontvangen M1 en G1 de reactie van ICG (190227) op hun brief van 11 december (181211b). Men stelt niet op de inhoud in te kunnen gaan, want dat zou ‘vertrouwelijk’ zijn. ICG maakt hiermee een zeer duidelijke keus. Het formeel afdekken van de kerkenraad is overduidelijk. Het is inmiddels duidelijk dat de ICG als geschillencommissie ten dienste staat van deze kerkenraad. Op geen enkele wijze wordt inhoud gegeven aan het herstellen van vrede door recht te doen. Aan wat het CIO vindt, stoort men zich niet.

Waar visitatoren in elk geval nog aangaven dat transparantie zuiverend zou kunnen werken, vindt de ICG vooral geheimhouding goed van pas komen. In het licht van de berichtgeving in de dagbladen is deze werkwijze de wereld op z’n kop. Jammer, want het begon zo veelbelovend. De commissie, die vergaande bevoegdheden heeft, zou beter onafhankelijk onderzoek kunnen doen dan colleges van visitatoren. Dat blijkt in werkelijkheid nogal tegen te vallen.

Kerkelijk traject maakt slachtoffers

Het kerkelijke traject in deze casus is een uitputtingsslag, waarbij geen oog is voor het verdriet van  gemeenteleden. ICG staat ten dienste van degenen met de meeste macht en is niet van zins om haar rol in te nemen.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  190131 – Artikel RD: Broeders mag ik die brief eens inzien?  
    190204 – M1 en G1 sturen ICG artikel RD 190131 toe
  190207 – Voorzitter ICG bevestigt ontvangst 190204 aan M1  
  190227 – Reactie ICG op brief M1 en G1 van 181211