Traject met ICG – december 2017

ICG – december 2017


Kerkenraad op de hoogte van start ICG-traject

De voorzitter van de ICG raadt de hulpvragers aan om de visitatoren en kerkenraad nog een keer aan te schrijven. Ook deze instanties behoren al te weten dat door een ICG-traject elk ander traject wordt stopgezet. Zo staat het ook in het reglement van de ICG. Op 5 december wordt daar dus nog een mailtje (171205) over geschreven. Ze maken duidelijk dat de hulpvraag inmiddels bij de ICG is neergelegd, hetgeen in lijn is met het advies van de voorzitter van ICG.

Kerkenraad blokkeert traject bij ICG

De preses van de betrokken kerkenraad laat aan ICG (171208) weten dat de kerkenraad niet met ICG instemt. Tussen neus en lippen door vraagt hij de secretaris van de ICG of deze de correspondentie tussen de hulpvragers en de ICG wil doorsturen. De secretaris van de ICG stuurt de stukken op… Een commissie die haar werk alleen kan doen op basis van betrouwbaar handelen veronachtzaamt hiermee basale regels.

Op 11 december (171211) laat de secretaris van de ICG aan de hulpvragers weten dat er geen traject komt. ICG meldt dat de kerkenraad heeft besloten er niet aan mee te willen werken. Zo gemakkelijk gaat dat dus. Ook de besluittekst van de kerkenraad stuurt ICG door aan de hulpvragers. Daaruit blijkt dat de kerkenraad ten onrechte stelt dat er een classistraject loopt. En ‘dus’ is het onwenselijk om gelijktijdig een ICG-traject te bewandelen.

De ICG heeft hier dus al genoegen mee genomen, ondanks het eigen reglement. Zelfs als de kerkenraad deze reden niet ten onrechte had opgegeven, had de ICG meteen op het reglement kunnen wijzen dat trajecten bij ICG voorgaan op andere kerkelijke trajecten. Maar de ICG laat het gaan. De beslissing om niet mee te werken ligt uiteraard ook volledig bij de kerkenraad, daar kan ICG niets aan veranderen.

Veel vragen

Hoe kan het bestaan dat een preses volkomen in z’n eentje besluiten neemt? Hoe kan het dat andere kerkenraadsleden niets van dit besluit weten? Hoe kan het bestaan dat een daartoe aangewezen instantie zonder enige vorm van overleg vertrouwelijke stukken doorstuurt? Aan een kerkenraad die zojuist heeft laten weten níet in te stemmen met een traject? Hoe komt het dat een kerkenraad kennelijk het vertrouwen toch al bij voorbaat heeft? Waarom krijgt een kerkenraad het recht om elke vorm van transparantie te blokkeren?

Waarheid niet belangrijk

De hulpvragers vragen aan ICG om te verifiëren of hetgeen de preses heeft aangedragen wel een echt kerkenraadsbesluit is. De secretaris van de ICG laat echter weten dat het ‘in dit stadium’ niet nodig is om zaken op juistheid te verifiëren. Wat moet een kerk met een instantie die bedoeld is om de vrede te bewerken, maar die zaken niet hoeft te verifiëren? Wat kunnen kerkleden aan een instantie als ICG hebben als vertrouwen zo makkelijk beschaamd wordt?

Dat blijkt ook uit het doorsturen van vertrouwelijke stukken (171211) van de hulpvragers aan de kerkenraad. Dat wordt zomaar gedaan, de hulpvragers worden hierover niet eens ingelicht. Ze komen hier bij toeval achter. Het is een beschamende actie van een instantie waarvan je enige professionaliteit moet kunnen verwachten. De hulpvragers laten weten (171212) dat ze moeite hebben met deze werkwijze. Dit wordt op 18 december (171218) afgedaan door de secretaris met de zin ‘dat was inderdaad niet nodig geweest.’

Kerkelijke weg nu onmogelijk

De laatste mogelijkheid, ICG, die er binnen kerkelijke wegen te gaan was, is de hulpvragers nu uit handen geslagen door de kerkenraad. De kerkenraad komt later echter terug op het besluit van de preses. Echter, het onmogelijke gebeurt toch! Tot op heden buigt geen enkele kerkelijke instantie zich over de beschadigende brieven die een grote rol spelen in deze kwestie. Men weigert dit stelselmatig. Zo ook ICG.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  171205: telefoongesprek tussen M1 en voorzitter ICG. Geen mediation, wel ICG-traject 171205 – Mail aan college van visitatoren en aan de kerkenraad
171208 – KR-P3 neemt besluit geen ICG    
  171211 – ICG informeert – geen traject bij ICG  
    171212 – M1 en G1 informeren o.a. naar doorsturen van stukken
  171218 – ICG reageert doorsturen stukken ‘niet nodig’  
   

171220 – M1 en G1 sturen brief aan kerkenraad inzake besluit van de kerkenraad