Traject met ICG – augustus 2019

ICG – augustus 2019


Gewetensnood M1 is voor ICG aanleiding er vanaf te komen

Op 2 augustus (190802) ontvangt M1 van de ICG een reactie op de mail die hij heeft geschreven. De leden van de ICG gaan uitsluitend in op de punten waarmee kennelijk iets bij hen geraakt is. Datgene wat M1 in nood heeft gebracht, laat men onbesproken. De ICG heeft besloten om het geschil in WP1 niet langer te behandelen vanwege de brief van M1. Zijn mail vormt de spreekwoordelijke druppel.

Opnieuw stelt men het hebben van vertrouwen als een randvoorwaarde (zie ook ICG september 2018). Zijn gebrek aan vertrouwen is nu een reden voor ICG om het traject te stoppen. Door zijn brief ‘vervalt de basis om verder te werken aan een oplossing voor het geschil’. Men stelt dat hij iets zou verwachten waar de ICG niet voor is ingesteld. Als dat zo zou zijn, dan had de ICG rectificaties moeten laten plaatsen in zowel het ND als in het RD. In deze artikelen van november 2017 staat duidelijk dat de ICG onderzoek doet en dat daarnaast een pool van mediators bestaat. Hierop is de ICG echter nooit ingegaan (anno december 2019 nog steeds niet).

ICG deletet M1

Men stelt dat het M1 vrij staat ‘om aan een daartoe bevoegde instantie te vragen uw geschil met de tegenpartij juridisch te toetsen’. Wetende dat geen enkele kerkelijke instantie deze bevoegdheid heeft. Tot slot stelt de ICG dat door het aanmelden bij het Huis van Klokkenluiders de ICG geen rol van betekenis meer heeft. ICG begrijpt kennelijk niet dat zij als commissie de naam van christenen juist hoog kan houden. Hiermee komt een hopeloos lang traject dan eindelijk tot een eind. G1 wordt overigens níet ingelicht over het besluit. Dat volgt pas later. En ICG zegt M1 toe dat zijn berichten vanaf heden door de ICG ongelezen zullen worden gedeletet.

Laakbare taakopvatting – beschamende brief van ICG

Op 12 augustus licht de ICG enkele gemeenteleden en G1 in over de stopzetting van het traject (190812b). Ja, u leest het goed: gemeenteleden worden ingelicht. Ze zijn begin juni al als lid van de kerkenraad afgezwaaid, maar desondanks schrijft ICG ze nog aan.

De voorzitter van ICG durft zelfs, volledig in tegenspraak met de oprichting van de ICG, te stellen dat het werk van ICG slechts bestaat uit bemiddelen, adviseren en coachen! Men stelt bovendien dat niet de aanpak van de ICG zou hebben geleid tot het voortduren van deze onverkwikkelijke situatie. Hoewel M1 en G1 de ICG zeker niet verwijten dat zij de oorzaak zijn van deze nare kwestie, houden ze ICG wél verantwoordelijk voor het feit dat het doen van onderzoek is geweigerd. M1 en G1 hebben zeer terecht de ICG aan hun woord willen houden om onderzoek te doen. Dit wordt in december bevestigd door een ICG-betrokkene van het eerste uur.

Betrouwbaar willen zijn of vertrouwen eisen

Nu G1 ook op de hoogte is gesteld, kan ze daarop reageren. Dat doet ze in een brief aan de ICG waarin ze het gedoogbeleid en de daaruit voortvloeiende partijdigheid van de ICG onder de aandacht brengt (190815). Het eisen van vertrouwen door de ICG kan beter worden vervangen door een betrouwbare opstelling te laten zien. Ze geeft ook aan dat het vreemd is dat M1 al eerder werd ingelicht. Tot slot doet ze een oproep om alsnog de casus door te nemen. Dit in de hoop dat ICG in de toekomst beter toegerust is om als geschillencommissie te kunnen handelen. Op 24 augustus ontvangt G1 nog een nietszeggende reactie van ICG (190824). Of juist ook veelzeggend.


 Acties kerkenraad       Acties ICG        Acties G1 en M1
  190802 – ICG laat M1 weten als reactie op 190715 dat de behandeling te WP1 stopt  
  190812b – ICG laat G1 en gemeenteleden weten dat behandeling te WP1 stopt  
    190812a en 190815 – G1 reageert op besluit van ICG, onderstreept de inhoud van 190715
  190824 – Reactie ICG op email G1