Ontwikkelingen in casus te WP2. Gaan Deputaten Kerkrecht hun taak oppakken? En hoe gaat het in de casus te WP1?

Geachte lezer,

In de casus te WP2 is de achterliggende communicatie grotendeels vrijgegeven. Hoewel de betrokkene inmiddels zijn kerklidmaatschap heeft moeten opzeggen, is het te hopen dat de betrokken kerkenraad alsnog het gesprek aangaat.

In de afgelopen dagen is alle communicatie tussen de Generale Synode en diverse deputaatschappen bijgewerkt op de website. Deputaten Kerkrecht hebben na 10 maanden nadenken besloten om een brief met kerkrechtelijke vragen niet te beantwoorden. Het is de vraag of de gegeven redenen plausibel zijn. Nu de Generale Synode onlangs heeft besloten om een werkgroep de taak te geven zich te verdiepen in de definitie van machtsmisbruik, is er reden om ontwikkelingen te blijven volgen.

In de casus te WP1 is definitief besloten af te zien van het zoeken naar kerkrechtelijke wegen. Het platform MijnKerkInOrde beseft dan ook dat het nodig is om op meer manieren aandacht te vragen voor de rechtsbescherming van kerkleden.