RTG – Mei 2020

RTG – Mei 2020


Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 25 mei ontvangen G1 en M1 het verweerschrift van KR-P1. In de begeleidende brief van RTG wordt gevraagd of G1 nog mondeling gehoord wenst te worden in het vooronderzoek.

Afstand gehouden door KR-S2.1?

In december heeft voormalig scriba KR-S2.1 gemeend M1 in de hal van de kerk, na afloop van een dienst, beschuldigend aan te moeten spreken op het in zijn ogen ongewenst plaatsen van ‘zijn brieven’ op de website. Hij negeert daarmee dat hij ze namens de kerkenraad heeft geschreven. Op de daarop volgende uitnodiging van M1 om hierover in gesprek te gaan (191215) heeft hij laten weten dit niet te willen. Hij heeft op 13 februari besloten om ‘afstand te houden’ (200213). Het getuigt dan ook van het hebben van twee gezichten dat hij niet een gesprek wil aangaan, maar het geen enkel punt vindt om een belastende verklaring – op verzoek van KR-P1 – aan te leveren. Zijn verklaring is een van de bijlagen uit het verweer van KR-P1. Het raakt ons opnieuw dat iemand zich verlaagt tot het spelen van een dubbelspel.


   KR-P1             RTG            G1 en M1

  200525 – RTG stuurt verweerschrift van KR-P1 op aan M1 (incl. klaagschrift G1)