RTG – Juni 2020

RTG – Juni 2020


Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 4 juni (200604) bevestigt M1 dat G1 gehoord wil worden in het vooronderzoek. Hij is op verzoek van G1 als haar woordvoerder aangewezen en voert ook de correspondentie met het RTG namens G1. Al op 6 juni vraag RTG (200606) om de verhinderdata op te geven. Die geven M1 en G1 op 11 juni door (200611.1a). Al op 16 juni (200616) volgt de uitnodiging voor het mondelinge verhoor in het vooronderzoek. Op 30 juni (200630) volgt echter het bericht dat KR-P1 dan verhinderd is en dat er dus naar een nieuwe datum moet worden uitgeweken.

Traumabehandeling

Een eerste rapport inzake de gezondheid van G1 komt binnen. De behandeling zal gericht zijn op traumaverwerking ten gevolge van de ‘ongefundeerde diagnosestelling binnen de kerkgemeenschap’. Verder zal er op verzoek van G1 ook een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. Dat onderzoek vindt aansluitend plaats, verdeeld over diverse gesprekken en ander onderzoek.

 


   KR-P1             RTG           G1 en M1

    200604: brief aan RTG inzake gehoord willen worden
  200606: RTG vraagt verhinderdata zitting op  
    200611.1a: M1 en G1 geven RTG verhinderdata door
  200611.1b: RTG bevestigt ontvangst  
  200616: Uitnodiging RTG voor verhoor op 15 juli 2020