Privacyverklaring

Privacyverklaring


Mijnkerkinorde.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.mijnkerkinorde.nl
Email: info@mijnkerkinorde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijnkerkinorde.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contact-formulier op de website of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (abonneren op nieuwsberichten).

Hieronder het overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  Wanneer u een reactie achterlaat op onze website of wanneer u zich als abonnee aanmeldt voor ontvangst van onze nieuwsberichten verwerken wij uw voor- en/of achternaam.
 • E-mailadres
  Wanneer u een reactie achterlaat op onze website of wanneer u zich als abonnee aanmeldt voor ontvangst van onze nieuwsberichten verwerken wij uw e-mailadres.
 • Plaatsnaam
  Wanneer u een reactie achterlaat op onze website of wanneer u zich als abonnee aanmeldt voor ontvangst van onze nieuwsberichten verwerken wij uw e-mailadres.
 • IP-adres
  Wanneer u onze website bezoekt of een reactie achterlaat op onze website of wanneer u zich als abonnee aanmeldt, verwerken wij uw IP-adres en wordt deze opgeslagen voor analyse-doeleinden.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  De gegevens over uw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij werken wij uitsluitend met IP-adressen waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met specialisten van Google.
 • Internetbrowser, type apparaat en locatiegegevens
  Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk type apparaat (device) onze bezoekers gebruiken. Tevens kunnen wij aan de hand van het IP-adres meestal de locatie (tot op het niveau van de plaatsnaam) van onze bezoekers achterhalen. Deze informatie is volledig anoniem doordat wij geen persoonsgegevens aan IP-adressen koppelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens vast te leggen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnkerkinorde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijnkerkinorde.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Analyseren van uw leesgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Verzenden van meldingen over nieuwsberichten aan abonnees.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de grondslag dat u daar toestemming voor heeft verleend op het moment dat u gebruik maakt van het contactformulier op de website of u zich aanmeldt als abonnee.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijnkerkinorde.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een redactielid van Mijnkerkinorde.nl) tussen zit.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

Mijnkerkinorde.nl bewaart uw persoonsgegevens voor niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die worden vastgelegd wanneer u zich aanmeldt als abonnee worden bewaard tot het moment dat u zich weer afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijnkerkinorde.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijnkerkinorde.nl gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijnkerkinorde.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijnkerkinorde.nl. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd in een computerbestand naar u op te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnkerkinorde.nl.

We reageren binnen 30 dagen op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijnkerkinorde.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via info@mijnkerkinorde.nl.

 

Augustus 2019
Mijnkerkinorde.nl