Tuchtmaatregel en Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Geachte lezer,

In de casusbeschrijving is het jaar 2020 bijgewerkt tot en met heden. Aan M1 is door de kerkenraad te WP1 een tuchtmaatregel opgelegd, zonder dat er al sprake is van een kerkenraadsbesluit inzake tucht. Verder is de casus met terugwerkende kracht bijgewerkt vanaf februari, de maand waarin het besluit viel om een klacht voor te leggen aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg inzake het optreden van de eerste preses van de kerkenraad te WP1.

In maart is de klacht over arts KR-P1 voorgelegd aan het RTG, in mei volgde het verweer van de voormalige preses. Inmiddels zijn alle stukken overlegd en is de zitting geweest. Er kan dus geen sprake meer zijn van beïnvloeding van het proces. Vanuit de casusbeschrijving van september kunt u ook rechtstreeks naar de pagina over de procedure bij het RTG.