Te weinig aandacht voor kerkorde

Vandaag hebben zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel geplaatst over de kerkorde. De strekking van beide artikelen is dat er te weinig aandacht is binnen kerkenraden voor de kerkorde. De kennis van de eigen kerkregels is vaak onvoldoende waardoor regels niet of niet goed worden toegepast. “Kerkelijke autonomie is vaak verworden tot ‘zelfbeschikking’. We maken zelf uit wat we ergens van vinden.”

De enquête die de redactie van Mijnkerkinorde.nl afgelopen weekend heeft uitgezet onder de kerkenraden in de GKv zoomt qua vraagstelling juist in op hetgeen in deze beide artikelen wordt geconstateerd. De redactie is dan ook benieuwd naar de respons vanuit de kerkenraden op deze enquête.

De beide artikelen kunt u hier lezen.