Religieuze manipulatie

Emotionele chantage en manipulatie komt voor binnen alle geledingen van de maatschappij. Zo ook binnen christelijke kringen, groeperingen, kerken of sekten. Maar wat is religieuze manipulatie? Waar komt het voor? Wanneer komt het voor? Hoe kun je deze vorm van machtsmisbruik herkennen? Het is ook voor ambtsdragers en andere kerkleden goed om hier een en ander van te weten. Lees hier het complete artikel over religieuze manipulatie.