Ontwikkelingen in casussen WP1 en WP2

In de beide casussen zijn ontwikkelingen. De inhoudelijke reactie van Deputaten Kerkrecht en van de Generale Synode GKv worden nog verwacht.

Geachte lezer,

In de casus te WP2 zit enige beweging. De kerkenraad heeft contact opgenomen met de betrokkene.

Casus WP2 – 2021

In januari van dit jaar werd al gemeld dat in de casus te WP1 definitief besloten is af te zien van het nog langer zoeken naar kerkrechtelijke wegen. Na vijf jaar zoeken is het gewoon genoeg en moet er mag er ook aan de geestelijke gezondheid van betrokkenen worden gedacht. Dit houdt niet in dat de casus gesloten is, maar wel dat betrokkenen niet meer lid van de GKv te WP1 zijn.

Casus WP1 – Januari 2021

Casus WP1 – Februari 2021

Van zowel de Generale Synode GKv als ook van Deputaten Kerkrecht is er een ontvangstbevestiging ontvangen op de eerder door MKIO verzonden brieven. Een inhoudelijke reactie op de brieven rondom machtsmisbruik wordt derhalve nog verwacht.

Communicatie met GS en Deputaten Kerkrecht

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.