Ingebrekestelling GKv en goed nieuws in de casus te WP2

Geachte lezer,

Ingebrekestelling Deputaten Kerkrecht GKv

Reeds in december 2019 heeft MKIO een aantal vragen over de werking van het kerkrecht voorgelegd aan de deputaten kerkrecht. De deputaten besloten in november 2020 de vragen niet te beantwoorden daar ze kerkleden hierin niet van antwoorden willen voorzien. Nog steeds worden de vragen niet serieus genomen hetgeen inmiddels heeft geleid tot een ingebrekestelling. De deputaten hebben daarmee alsnog de tijd om met inhoudsvolle reacties op de vragen te komen.

Ingebrekestelling Generale Synode GKv

In januari 2021 heeft MKIO aan de GS gevraagd zich te buigen over de werkwijze van deputaten kerkrecht. Het moderamen van de GS heeft zonder opgaaf van redenen  gesteld dat verzoek en enkele andere verzoeken niet te zullen behandelen. Daar legt MKIO zich niet langer bij neer, een ingebrekestelling volgt.

Casussen WP1 en WP2

De geplaatste casussen zijn bijgewerkt tot en met augustus 2021. In de casus te WP2 is goed nieuws.

Tot slot, MKIO werkt aan het publiceren van een derde en vierde casus. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt.