Casus 2020 + Werking van het kerkrecht

Casus 2020

Het platform Mijnkerkinorde is officieel gestart met bemiddelingswerk. Hiervoor is een reglement opgesteld. We staan open voor aanmeldingen. In de casussen waarin we betrokken zijn, willen we voor zowel kerkenraden als gemeenteleden een betrouwbare gesprekspartner zijn. Daarop zijn we aanspreekbaar.

G1 en G8 zien zich genoodzaakt om hun aanbod om alsnog het gesprek met de kerkenraad aan te gaan nu in te trekken. Het is niet mogelijk om de documenten te bespreken of te laten corrigeren. Nu de kerkenraad niet meer vertegenwoordigd wordt door de advocaat, krijgt de communicatie een zeer onaangename toon. De kerkenraad van WP1 stelt zich nu ook richting M1 vijandig op.

Binnenkort:

Werking van het kerkrecht

Aan diverse deputaatschappen zijn vragen voorgelegd over de werking van het kerkrecht. Er wordt heel verschillend mee omgegaan door de deputaatschappen. Binnenkort worden dan ook nog meer reacties verwacht.