Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Allereerst hopen we dat het met u, als gewaardeerde lezer van onze website, goed gaat gegeven de bijzondere omstandigheden vanwege corona.

Casus 2020

Door die omstandigheden zijn wij de afgelopen periode wat minder actief geweest in het bijwerken van de website. Nu ontstaat daar de ruimte weer voor en hebben we de maanden april en mei beschreven en op de website geplaatst.

Generale Synodes GKV, CGK en NGK

Door de corona-omstandigheden zijn de generale synodes en deputaatschappen nagenoeg stilgevallen in hun werkzaamheden. Toch zijn er enkele ontwikkelingen te melden die we hebben beschreven op de pagina Generale Synodes.