Casus 2020 en Generale Synodes bijgewerkt

Geachte lezer,

In de casus is het jaar 2020 bijgewerkt tot en met heden. Dat betekent dat er toevoegingen zijn gedaan vanaf de maand februari, waaronder een briefwisseling met de Procureur Generaal van de Hoge Raad. Binnenkort worden er op de website meer casussen toegevoegd. Ook hoopt het platform MKIO in het najaar een en ander te kunnen plaatsen over de casussen waarbij de begeleiding en hulp van het platform is ingeschakeld.