Brieven aan Generale Synodes over positie ICG, herbezinning op het ambtsgeheim en zorgen rond de conceptkerkorde GKv-NGK

De redactie van Mijnkerkinorde wenst u een gezegend en in alle opzichten voorspoedig 2020!

Op 28 en 30 december 2019 zijn er door het platform Mijnkerkinorde brieven geschreven aan de Generale Synodes van de GKV, CGK en aan de Landelijke Vergadering van de NGK. Er is aandacht gevraagd voor de rol die ICG in de praktijk inneemt en voor de rol die ICG in het kerkrecht zou kunnen hebben. Het punt omtrent de mogelijkheid om het ambtsgeheim juist tegen het kerklid in te zetten in plaats van de bescherming die daaruit zou moeten voortvloeien krijgt in de brieven ook ruime aandacht. Daarnaast maken we onze zorgen bekend rond de conceptkerkorde GKv-NGK.

De redactie van Mijnkerkinorde hoopt van harte dat de brieven een vervolg krijgen.