Autoriteit Persoonsgegevens verklaart klachten ongegrond

Op 30 oktober jl. ontvangen de betrokken kerkleden de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens op hun klachten over de kerkenraad van de GKv te WP1. De klachten worden ongegrond verklaard.

AP legitimeert hiermee het maken van slachtoffers binnen een kerk, nu de bescherming van persoonsgegevens op grond van de AVG niet blijkt te gelden zolang het ‘slechts’ om interne communicatie gaat. Of een kerkelijke gemeente wordt misleid met onvolledige en zelfs onjuiste informatie over het kerklid doet er niet toe. Een betreurenswaardige en gevaarlijke uitspraak, want hiermee krijgt een kerkenraad vrij spel. Bovendien, een kerklid kan zich hiertegen niet verweren en kan ook nergens heen: er zijn geen meldpunten voor machtsmisbruik, niet intern en ook niet extern. Een kerklid is daarmee vogelvrij en onbeschermd tegen deze vorm van machtsmisbruik van een kerkenraad die nota bene als conflictpartij de volledige regie blijft voeren in besluitvorming en communicatie over het conflict. Met deze uitspraak van AP kunnen er nog veel trouwe kerkgangers die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik geslachtofferd worden.