Afscheid G1 en M1 van GKV te WP1

Geachte lezer,

De beschrijving van de casus WP1 is bijgewerkt t/m de maand maart. In deze maand hebben G1 en M1 afscheid genomen van de GKV te WP1. G1 heeft zich aangesloten bij een ander kerkgenootschap in haar woonplaats en M1 heeft zich vanwege zijn verhuizing aangesloten bij de GKV gemeente waaronder zijn nieuwe woonplaats ressorteert.

Casus te WP1 – Maart 2021

Van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde ontvangt MKIO een antwoord op de brief van 11 november 2020. Een inhoudelijke reactie op de brieven aan zowel de Generale Synode GKV als Deputaten Kerkrecht wordt nog steeds verwacht.

Communicatie met Generale Synode en Deputaten Kerkrecht GKv

Tot slot: MKIO werkt aan het publiceren van een derde casus. Naar verwachting kan dit in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.