NGK Zeewolde 2019

Landelijke Vergadering NGK (Zeewolde 2019)


Op 30 december 2019 sturen we een brief (191230) aan de Landelijke Vergadering van de NGK. In deze brief roepen we op tot een herbezinning over de toepassing van het ambtsgeheim en spreken we onze zorgen uit over de positie van de ICG in het kerkrecht. Daarnaast leggen we de Landelijke Vergadering onze vragen voor rond de concept kerkorde GKv-NGK.

Op 31 december ontvangen we van de 1e scriba een ontvangstbevestiging en de toezegging dat onze brief op de agenda van het moderamen van  15 januari 2020 geplaatst zal worden.


   Acties Mijnkerkinorde            Acties LV NGK

191230-LVNGK1 Brief aan de Landelijke Vergadering NGK en aan CBK inzake ICG en rechtsbescherming kerkleden
191231 Ontvangstbevestiging brief 191230
200115  moderamen LV NGK behandelt brief 191230

Achtergrondartikelen bij Landelijke Vergadering NGK 2019

Bron Verwijzing artikel
 Nederlands Dagblad 200208 – NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording
 Nederlands Dagblad 200208 – Eerste echte besluit van NGK-GKv – We gaan samen verder
 Nederlands Dagblad 200203 – Graag ruimte voor verschillen na hereniging NGK en GKv
 Reformatorisch Dagblad 191109 – Eenwording NGK en GKV moet in rust en vertrouwen gebeuren
 Reformatorisch Dagblad 191108 – NGK buigen zich over fusie met GKV