NGK Zeewolde 2019

Landelijke Vergadering NGK (Zeewolde 2019)


(Bijgewerkt tot 4 juni 2020)

Zorg over ICG en kerkrecht

Op 30 december 2019 sturen we een brief (191230) aan de Landelijke Vergadering van de NGK. In deze brief roepen we op tot een herbezinning over de toepassing van het ambtsgeheim en spreken we onze zorgen uit over de positie van de ICG in het kerkrecht. Daarnaast leggen we de Landelijke Vergadering onze vragen voor rond de concept kerkorde GKv-NGK.

Commissie kerkrecht en beroep

Op 31 december ontvangen we van de 1e scriba een ontvangstbevestiging en de toezegging dat onze brief op de agenda van het moderamen van  15 januari 2020 geplaatst zal worden. Het moderamen van de Landelijke Vergadering geeft vervolgens de commissie kerkrecht en beroepszaken de opdracht om met de brief van 191230 aan de slag te gaan. Op 1 mei komt er een inhoudelijke reactie van CBK (200501) met daarin een aanbeveling voor het moderamen van de NGK. Het is niet duidelijk of, laat staan wanneer, de aanbeveling wel of geen opvolging zal krijgen.

Werkgroep toekomstige kerkorde

In de mailing was ook de werkgroep toekomstige kerkorde meegenomen. Deze werkgroep reageert inhoudelijk op 14 maart 2020 (200314) en geeft aan dat het onderwerp aan de orde komt op de vergadering van de GS en van de landelijke vergadering van de NGK. Ook heeft de NGK zelfs al een besluit genomen waaruit blijkt dat men actie wil ondernemen op het punt van machtsmisbruik. De werkgroep heeft de intentie dat de rechtsbescherming van kerkleden wordt geborgd in de nieuw te ontwerpen kerkorde.

Op dit moment nog openstaande acties:

 • moderamen NGK gaat wel/niet met aanbeveling CBK aan de slag;
 • werkgroep toekomstige kerkorde onderneemt actie op het gebied van machtsmisbruik.

   Acties Mijnkerkinorde            Acties LV NGK

191230-LVNGK1 Brief aan de Landelijke Vergadering NGK en aan CBK inzake ICG en rechtsbescherming kerkleden
191231 Ontvangstbevestiging brief 191230
200115  moderamen LV NGK behandelt brief 191230
200129.1 – Verzoek aan LVNGK om uitkomsten van overleg bekend te maken  
200129 – Vraag aan CKB om ontvangst van 191230 te bevestigen  
200204 – LVNGK heeft de brief behandeld en deze met opdracht neergelegd bij commissie kerkrecht en beroepszaken (CKB)
200205 – CKB reageert op ontvangst van mail 200129
200215 – Verzoek aan LV-NGK om opdracht aan CBK door te sturen aan MKIO  
200305 – MKIO vraagt LV NGK en CBK om reactie op brief 191230  
200312 – LV-NGK geeft aan dat er geen opdracht is geformuleerd
200314 – WTK geeft aan dat onderwerp aan bod komt bij landelijke vergadering GS (GKv) en LV (NGK)
200406: MKIO informeert bij CBK naar status brief 191230  
200407: CBK reageert dat antwoord volgt na overleg van 14 april
200407: MKIO bedankt voor reactie en toezegging  
200430: MKIO vraagt opnieuw naar status brief 191230 bij voorzitter CBK  

200501a – Reactie CKB op brief 191230 – aanbeveling aan moderamen NGK

200501b – Brief CKB aan moderamen LV


Achtergrondartikelen bij Landelijke Vergadering NGK 2019

(*) Redachtie Mijnkerkinorde – 20 november 2020:
Op last van de adjiunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad zijn de hyperlinks naar artikelen in het Nederlands Dagblad verwijderd.

Bron Verwijzing artikel
 Nederlands Dagblad 200314 – Zorg voor een leefbare oplossing voor kerkleden in de knel
 Nederlands Dagblad 200208 – NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording
 Nederlands Dagblad 200208 – Eerste echte besluit van NGK-GKv – We gaan samen verder
 Nederlands Dagblad 200203 – Graag ruimte voor verschillen na hereniging NGK en GKv
 Reformatorisch Dagblad 191109 – Eenwording NGK en GKV moet in rust en vertrouwen gebeuren
 Reformatorisch Dagblad 191108 – NGK buigen zich over fusie met GKV