Mei 2021

Mei 2021


Deputaten kerkrecht en generale synode GKv

Op 17 mei herinneren G1 en M1 de deputaten kerkrecht nog maar weer eens een keer aan de brief die in januari is geschreven en die terugvoert op brieven uit december 2019 die tot op heden niet beantwoord zijn (210517). Er komt een ontwijkend antwoord: de deputaten houden zich tijdens corona alleen met procedures bezig en komen niet toe aan inhoudelijk werk (210518). Maar, zo wordt toegezegd, de beantwoording komt echt. Vanuit het platform MijnKerkinOrde wordt eveneens aan de Generale Synode een herinnering gestuurd, die op een bijzondere wijze wordt beantwoord.

 


Acties GKV WP1         Acties derden       Acties M1 en G1

    210517 – herinnering aan Deputaten Kerkrecht
  210518 – reactie Deputaten Kerkrecht