Mei 2020

Mei 2020


Financiële stukken – juridische kosten

Zoals vorige maanden reeds aangegeven zijn er veel vragen over de manier waarop de kerkenraad de gemeente voorlicht over de juridische kosten. Op 2 mei (200502) komt er een reactie van de voorzitter van de commissie van beheer. Hieruit wordt niet duidelijk of de kascontrole is afgerond, het wordt ook niet duidelijk of de vragen van M1 zijn of worden meegenomen door de kascontrolecommissie. Het vreemdste is echter dat er nog een rekening verwacht wordt van de advocaat van de kerk, maar dat er voor gekozen wordt om er maar niet naar te vragen. De juridische kosten blijken dus, 7 maanden na dato, nog niet eens compleet te zijn.

Vragen over kerkrecht

Op 6 mei (200506) stellen G1 en M1 enkele vragen aan een kerkrechtsdeskundige, daar ze nog steeds verlegen zitten om antwoorden op hun vragen over de werking van kerkrecht. Deze keer ontvangen ze wel een reactie (200513) waarmee ze inhoudelijk goed geholpen worden.

Lotgenoten

In deze maand zijn er ook diverse contacten met lotgenoten. Van een van hen krijgen G1 en M1 alsnog een aankondiging (zie 200520) en programma opgestuurd van een studiedag over kerkrecht die reeds in december 2019 in Apeldoorn is gehouden. M1 en G1 zijn benieuwd naar de referaten van die dag, vooral omdat in de aankondiging de uitspraak van 17 september 2019 van het gerechtshof centraal staat. Bij enkele sprekers vragen ze die op (200521.1), maar er zal sowieso ook een uitgave in boekvorm (zie 200522.1) volgen.

Adviseur wil zich niet verantwoorden

M1 vraagt opnieuw (200521.2) aan VP2 of hij bereid is het gesprek aan te gaan. VP2 reageert hier afwijzend op (200522.2).

Procureur Generaal van de Hoge Raad

Op 26 mei ontvangen G1 en M1 (200526) een zeer uitgebreid gemotiveerd antwoord van de Procureur Generaal als antwoord op 200208.  Hieruit wordt vooral duidelijk dat de uitspraak van 17 september 2019 van het Gerechtshof inzake het door de kerkenraad ingestelde hoger beroep minder verrassend had hoeven zijn voor kerkenraden. Er is ook sowieso in beginsel nooit een uitzondering op ‘interne stukken’ en het staat leden van kerken vrij om zich met een inzageverzoek tot de rechter te wenden. M1 en G1 zijn opgetogen met dit overduidelijke antwoord.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 25 mei ontvangen we het verweerschrift van KR-P1. Ineens blijkt dat voormalig scriba KR-S2.1 zich niet langer meer afzijdig heeft gehouden. Hij legt een voor G1 belastende verklaring af op verzoek van KR-P1. Ook blijkt dat KR-P1 daartoe meer mensen heeft opgeroepen, terwijl het onderzoek nog loopt. Het valt op dat de diverse verklaringen er allemaal van getuigen dat men KR-P1 als arts benadert. Ook heeft hij gevraagd om voorbede te doen nu er een onderzoek loopt. In de begeleidende brief van RTG wordt gevraagd of G1 nog gehoord wenst te worden in het vooronderzoek. Deze alinea is geplaatst op 8 oktober 2020.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

  200502 – Voorzitter CvB beantwoordt vragen van M1 over financieel verslag  
    200506: M1/G1 stellen vragen aan kerkrechtdeskundige
  200513: beantwoording 200506 door kerkrechtdeskundige 200513: M1/G1 bedanken kerkrechtdeskundige voor beantwoording
    200520 – G1 vraagt naar tekst lezing TUA 2 dec 2019 (met aankondiging studiedag TUA)
    200521.1: M1/G1 vragen om lezing studiedag TUA
    200521.2: M1 vraagt VP2 om gesprek
  200522.1 – Reactie op 200520  
  200522: VP2 wijst gesprek af  
  200525 – RTG stuurt verweerschrift van KR-P1 op aan M1 (incl. klaagschrift G1)  
  200526 – Reactie van PG van de Hoge Raad als antwoord op 200208