Mei 2016

Mei 2016


Voortvarende kerkenraad

In mei handelt de kerkenraad voortvarend een aantal zaken af. Er wordt gehandeld conform het advies. Op 12 mei stuurt de kerkenraad een brief (160512) aan G1 en G8 waarin wordt gesteld dat stelt de kerkenraad een besluit heeft genomen op basis van het gegeven advies inzake het conflict tussen de kerkenraad en G1 en G8. Ook G5 ontvangt een dergelijke brief. Meteen is daardoor voor hen duidelijk dat ofwel de kerkenraad of de adviseur niet de waarheid spreekt. De kerkenraad stelt dat er besluiten genomen zijn en dat men deze graag bespreekt met G1 en G8 op het moment dat zij aangeven zover te zijn.

Nog dezelfde dag ondergaat G1 een zware operatie. Na 10 dagen, weer thuis, laat ze weten dat ze ook de taken die ze in september weer in vol vertrouwen is aangegaan vanaf nu niet meer kan uitvoeren, ze rondt echter openstaande taken nog af. Reactie hierop blijft uit, wel blijkt dat de betrokken ouderlingen in het jeugdwerk de mail hebben ontvangen, want G1 wordt niet meer uitgenodigd voor de jaarlijkse evaluatie-avond.

Geestelijk leidinggeven

Op 19 mei (160519) besluit de kerkenraad officieel dat het conflict een persoonlijke kwestie betreft tussen KR-P1 en G1/G8. Er is ‘ondanks inspanningen van beide zijden’ geen oplossing bereikt.  Ik deel de conclusie dat het voor KR-P1 een persoonlijke kwestie is. Dat blijkt ook uit zijn brieven. Maar hij heeft zijn brieven wel geschreven als kerkenraadslid, als preses of als voorzitter van het moderamen. Voor G1 en G8 is het zeker geen persoonlijke kwestie. Dat blijkt ook op geen enkel moment uit wat zij geschreven hebben.

Dat dit beeld echter wel zo is neergezet, toont aan dat de achterstand voor G1 en G8 nooit meer in te halen is. De kerkenraad onttrekt zich, gesteund door het advies van VP2, aan zijn taak en verantwoordelijkheid om eerder genomen besluiten uit te voeren. De kerkenraad eigent zich bovendien de macht toe om met dit besluit G1 en G8 op te leggen dat ze een persoonlijk conflict voeren. De eerder bedachte tactische manoeuvre door de kerkenraad om het conflict te betitelen als een persoonlijk conflict, zodat de kerkenraad niet langer verantwoordelijk is, staat nu in de vorm van een besluit officieel op papier. Wat mij betreft een dieptepunt in het ‘geestelijk leidinggeven’ van deze kerkenraad. De kerkenraad eigent zich dus de macht toe om een conflict ineens anders te definiëren. Maar daarmee wordt de waarheid wel geweld aangedaan.

Communicatie aan gemeente

Op 29 mei verschijnt er een uiterst merkwaardig bericht in het kerkblad (160529) over het besluit van 19 mei. De gemeente wordt opgeroepen om geen vragen te stellen als men nog nergens van weet. En, als men er wel iets van weet, wordt men opgeroepen om hier op een christelijke manier mee om te gaan. Ook vraagt de kerkenraad het gebed van de gemeente opdat ambtsdragers zien waarop het aankomt en daarnaar handelen. Door te stellen dat het over een pastorale kwestie zou gaan, zet men de gemeente opnieuw op het verkeerde been. Over deze merkwaardige manier van informeren vallen meerdere gemeenteleden. En dat is geheel terecht!


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

160512 – Kerkenraad stuurt G1 en G8 een brief over genomen besluiten. Ook G5 ontvangt een dergelijke brief    
160519 – Besluit kerkenraad inzake conflict G1 en G8    
160529 – Kerkenraad plaatst bericht in kerkblad