Leeswijzer WP2

Leeswijzer casus WP2


  • In deze beschrijving zijn namen van personen geanonimiseerd. In bijgevoegd overzicht “Coderingslijst beschrijving casus WP2” vindt u de toelichting op de gebruikte coderingen;
  • Aan het einde van iedere beschreven periode is in tabelvorm weergegeven welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden en worden de beschikbare documenten bij de desbetreffende periode getoond;
  • In deze beschrijving wordt via een tussen haakjes geplaatst documentnummer aangegeven dat het desbetreffende document (geanonimiseerd) beschikbaar is op de website;
  • In de tabel kunt u een document openen door te klikken op de naam van het document. U herkent deze mogelijkheid doordat in dat geval de naam van het document is onderstreept (hyperlink);
  • De naamgeving van gebeurtenissen en documenten start met de datum van oorsprong, aangeduid in het formaat jj-mm-dd;
  • In de tabel komt u ook vermeldingen tegen die (nog) in blauwe tekst genoteerd staan. In dat geval zal het desbetreffende document op een later moment beschikbaar komen op de website;
  • In de tabel komt u ook vermeldingen tegen zonder de mogelijkheid daarop te kunnen klikken. Dit zijn gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden die niet kunnen worden weergegeven in de vorm van een document (gesprekken, telefonisch overleg, etc.).