Juni, juli en augustus 2017

Juni, juli en augustus 2017


Afscheid

Een mogelijkheid die zich voordoet wordt gevormd door bijzondere kerkvisitatie. Na enkele maanden van vertwijfeling besluiten we op 9 juni contact op te nemen (170609) met de visitatoren. We zien op tegen een nieuw traject en we zijn bang opnieuw teleurgesteld te worden.  Ik sluit me openlijk aan zodra mijn ambtstermijn als diaken erop zit.

In juni is de wisseling van de wacht. Het afscheid van mij als ambtsdrager gaat deze keer anders dan de vorige keren. De secretaris van de diaconie bedankt me, maar mijn mede-moderamenleden en de preses doen er het zwijgen toe. Waar je normaal gesproken tijdens de vergadering altijd een woordje van dank krijgt, blijft dat deze keer richting mij uit. Een vreemd afscheid, waardoor ik me eigenlijk een soort van bezwaard voel.

Misschien is dat ook wel de bedoeling. Later ontvang ik van KR15 nog een mail (170613) waarin hij me bedankt voor mijn inzet. Maar dat is niet alles, hij wijst me ook op de tekorten waar ik tegenaan gelopen ben. Hij geeft aan dat God me die zal vergeven. Ook KR-P2 neemt afscheid, hij wordt opgevolgd door KR13, die is nu KR-P3.

Kerkvisitatie

In de pauze kom ik de visitatoren tegen die na de pauze de jaarlijkse kerkvisitatie zullen houden. Ik spreek ze aan over de hulpvraag van G1 en G8 (170609) en mijn betrokkenheid daarbij. Ik leg ook uit waarom ik me nog niet direct bij het verzoek heb aangesloten maar dat dat nu wel volgt. Ze geven aan al begrepen te hebben dat ik me nauw betrokken voel bij G1 en G8. Ze hebben de brief van G1 en G8 met pijn in het hart gelezen.

Op 24 juni (170624) laten we de visitatoren en kerkenraad weten dat ik me heb aangesloten bij G1 en G8 inzake de hulpvraag. We vragen de visitatoren om een gesprek en sturen ze de communicatie van het laatste half jaar toe die in bezit is van G1 en G8. Tussen ons en de visitatoren vindt voorafgaand aan het gesprek een mailwisseling plaats. Daarin krijgen we iets meer duidelijkheid over de gang van zaken. Wij geven aan dat er behalve ons ook nog een adviseur aanwezig zal zijn. Op 11 september hebben we een gesprek met de visitatoren. Dat is een goed gesprek, de visitatoren zeggen de pijn en onmacht van ons te proeven uit wat we vertellen.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

    170609 – G1 en G8 sturen brief aan visitatoren
170613 – KR15 stuurt mail aan M1    
    170624 – M1 sluit zich aan bij G1 en G8