Juni 2020

Juni 2020


Vaststelling van de financiële stukken

In het kerkblad van 3 juni (200603) staat dat de financiële stukken zijn vastgesteld. M1 kan nu dus vaststellen dat zijn vragen niet door degenen die de stukken controleren zijn meegenomen en dus ook niet zijn beantwoord.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 4 juni (200604) bevestigt M1 dat G1 gehoord wil worden in het vooronderzoek. Hij is als haar woordvoerder aangewezen en voert ook de correspondentie namens G1. Al op 6 juni vraag RTG (200606) om de verhinderdata op te geven. Die geven M1 en G1 op 11 juni door (200611.1a). Al op 16 juni (200616) volgt de uitnodiging voor het mondelinge verhoor in het vooronderzoek. Op 30 juni (200630) volgt echter het bericht dat KR-P1 dan verhinderd is en dat er dus naar een nieuwe datum moet worden uitgeweken. Verder zal de komende tijd gebruikt worden om het verweerschrift van KR-P1 te bestuderen.
(Deze alinea is geplaatst op 8 oktober 2020).

Traumabehandeling

Een eerste rapport inzake de gezondheid van G1 komt binnen. De behandeling zal gericht zijn op traumaverwerking ten gevolge van de ‘ongefundeerde diagnosestelling binnen de kerkgemeenschap’. Verder zal er op verzoek van G1 ook een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. Dat onderzoek vindt aansluitend plaats, verdeeld over diverse gesprekken en ander onderzoek.

Deputaten kerkrecht GKV

Op 10 juni (200610) informeren G1 en M1 bij de deputaten kerkrecht of de werkzaamheden al hervat zijn. Ze wachten nog steeds op een reactie op de brief van 25 januari waarin ze vragen rondom de werking van het kerkrecht hebben voorgelegd aan de deputaten. De deputaten beantwoorden deze mail (200615) en geven aan dat men begin juli de werkzaamheden oppakt. Daar zijn G1 en M1 blij mee.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

200603 – Financiële stukken goedgekeurd door kerkenraad    
    200604: brief aan RTG inzake gehoord willen worden
  200606: RTG vraagt verhinderdata zitting op  
    200610 – M1 en G1 informeren bij Deputaten Kerkrecht of werkzaamheden zijn hervat i.v.m. brief 200125
    200611.1a: M1 en G1 geven RTG verhinderdata door
  200611.1b: RTG bevestigt ontvangst  
  200615 – Deputaten Kerkrecht pakken begin juli werk op  
  200616: Uitnodiging RTG voor verhoor op 15 juli 2020  
  200630: RTG: KR-P1 is verhinderd