Juni 2016

Juni 2016


Overdracht dossier

Een aantredend kerkenraadslid geeft bij de kerkenraad aan dat de wijze waarop de kerkenraad hem informeert over de kwestie niet bepaald prettig overkomt. Ook doet hij een voorstel (160613) om uit de impasse te komen. Later wordt door de kerkenraad gesteld dat deze brief niet door de kerkenraad is besproken, hetgeen onjuist is. Richting de gemeente, G1 en G8 en daarnaast ook richting G5 en mij houdt de kerkenraad zich aan het besluit dat de zaak voor de kerkenraad heeft afgedaan. Het komt bij mij over als: “dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen”. Dat de kerkenraad dit een pastorale kwestie durft te noemen is ronduit stuitend; al anderhalf jaar ontbreekt het juist volledig aan iedere vorm van pastoraat en dat zal nog jaren zo doorgaan. Door de kwestie het stempel pastoraal te geven kan de doofpot nog lange tijd gesloten blijven.

Visitatoren

In deze periode komen ook voor het eerst de visitatoren in beeld. G5 vraagt vanwege de door hem ontvangen brief een gesprek aan met de visitatoren. Dit levert een advies op waarin de kerkenraad wordt geadviseerd om het besluit te heroverwegen. De kerkenraad volgt dit advies op een eigenaardige manier op: enkele leden uit de kerkenraad krijgen de opdracht om nog eens naar de besluitvorming te kijken. Het lijkt de kerkenraad handig om hier KR6 de leiding in te geven. G5 laat daarop weten dat hij zo’n commissie een goed idee vindt, maar dat daar nu juist met een objectieve blik naar gekeken moet worden. KR6 kan dan dus geen deel kan uitmaken van zo’n commissie.

Hierop besluit de kerkenraad dat G5 zo’n commissie ‘dus’ niet wil. Nog steeds ‘bewonder’ ik alle woordspelingen die hiervoor door de kerkenraad gebruikt zijn. Hiermee worden mensen continu, zelfs bínnen de kerkenraad, voor de gek gehouden. Maar staan ze vervolgens wel met lege handen.

Buitensluiting

Ik begin meer en meer te merken dat men mij qua informatieverstrekking inzake de kwestie aan het buitensluiten is. Er vinden geregeld bilaterale overlegjes plaats waarover geen terugkoppeling plaatsvindt in het moderamen. Het geeft me een vervelend gevoel. Ik word kennelijk als tegenstander gezien en om die reden niet langer betrokken in wat er gaande is. Tja, ook dat is een manier om kritische vragen uit de weg te gaan.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

160613 – KR24 stuurt brief aan kerkenraad