Juli 2020

Juli 2020


Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op 2 juli (200702) wordt de nieuwe datum voor het verhoor inzake het vooronderzoek vastgesteld. Het wordt 18 augustus. Inmiddels hebben M1 en G1 al veel tijd besteed aan het weerleggen van het verweerschrift. Daarnaast blijkt er helaas opnieuw tijd nodig te zijn om te verwerken wat KR-P1 nu opnieuw G1 ten laste legt. Hij heeft zelfs anderen opgeroepen om hetzelfde te doen. En enkelen blijken daar gewillig gehoor aan te geven. Hij lijkt te vergeten dat het bij RTG om zíjn handelen als arts gaat en niet over dat van G1.

Op 11 juli ontvangt M1 (200711) de brief dat de zitting in de zaak tussen klager G1 en verweerder KR-P1 op 29 september zal plaatsvinden.
(Deze alinea is geplaatst op 8 oktober 2020).

Kerkenraad velde een godsoordeel en wil daar reactie op

In vervolg op de brieven van 9 april aan zowel M1 als ook aan G1 en echtgenoot, volgen er op 12 juli twee afzonderlijke mails (200712.1 en 200712.2) vanuit de kerkenraad. De mails komen zondermeer bedreigend over op betrokkenen. De kerkenraad wil binnen 6 weken een reactie op de brieven van april. Als die reactie uitblijft, zal de kerkenraad dat interpreteren als het handhaven van de standpunten door respectievelijk M1 dan wel G1 en echtgenoot. Waar de kerkenraad eerder schreef te berusten en alles in Gods handen te leggen, blijkt dit nu opnieuw niet het geval te zijn. 

GKV – Deputaten hoger beroep

Op 23 juli ontvangen M1 en G1 opnieuw een afwijzende reactie (200723) op de vragen omtrent de werking van het kerkrecht. Hoewel het netjes is dat er gelukkig alsnog gereageerd wordt, zijn de redenen die worden aangevoerd in onze ogen discutabel. M1 en G1 reageren de dag erna (200724) op de afwijzing van de deputaten hoger beroep, waarin ze zich distantiëren van de veronderstelling die de deputaten lijken te hebben. In de doorverwijzing naar de deputaten kerkrecht kunnen ze zich uiteraard wél vinden.

Artikel op website Reportersonline

In juli neemt er onverwacht een journalist contact met betrokkenen op. Hij verwerkt een interview met M1 in het artikel (200724) dat hij schrijft. Het artikel plaatst deze casus in een lange rij van misstanden binnen religieuze instanties. Triest om opnieuw te constateren dat dit meer en vaker aan de hand is.

Lees hier het eerste deel van het artikel en hier het tweede deel.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

  200702: RTG stelt 18 augustus als nieuwe datum vast voor verhoor  
  200711: RTG laat weten dat de zitting plaatsvindt op 29 september  
200712 – Kerkenraad stuurt mail aan M1, wil binnen 6 weken reactie.    
200712 – Kerkenraad stuurt mail aan G1 en echtgenoot, wil binnen 6 weken reactie    
  200723 – Deputaten hoger beroep wijzen verzoek opnieuw af  
    200724 – G1 en M1 reageren op afwijzing Deputaten hoger beroep
  200724: artikel de zweepslag van het kerkrecht