Januari 2019

Januari 2019


Op 10 januari laat de advocaat van G1 weten dat er uitstel is verleend op de indieningstermijn van ons verweer en een eventueel appelschrift bij het Gerechtshof. Op 11 januari volgt er een nader verzoek van Autoriteit Persoonsgegevens waarop G1 reageert.

Het vernietigen van documenten – AVG (3)

Uit het niets schrijft de kerkenraad mij op 16 januari (190116) aan. De 2e scriba en tevens Functionaris Gegevensbescherming (vanaf nu FG) reageert op mijn besluit om documenten niet te vernietigen. Hij gaat niet in op de argumenten die ik in oktober gaf. Ik heb aangegeven dat ik op verzoek en met instemming van G1 de stukken inzake het conflict bewaar. Duidelijk beargumenteerd (181122.2) op basis van wat de kerkorde en het meegestuurde privacyreglement aan regels voorhouden op dit punt. Het lukt me om nog net voor een vakantie met mijn gezin alvast een eerste reactie (190121) te geven.

Het lijkt me goed om dit eerst weer even voor te leggen aan een kerkrechtspecialist. Aangezien ik in de mail van de FG uitsluitend het standpunt van de kerkenraad lees en geen enkele weerlegging van  de door mij genoemde argumenten. Deze geeft aan dat ik volgens de geldende regels heb gehandeld  en dat ik bovendien de stukken niet eens mag en kan afgeven of verwijderen. Als getuige in een nog lopende procedure aan de Rechtbank heb verklaard over de stukken te beschikken. Het blijft zeer opmerkelijk dat ik zeg dat ik stukken bewaar maar dat de kerkenraad daarvan heeft verklaard dat ze niet bestaan. En, nú vraagt de kerkenraad (terwijl ze niet zouden bestaan) tóch aan mij om ze te verwijderen… Feitelijk kan de kerkenraad er toch geen probleem mee hebben dat ik iets bewaar waarvan de raad zegt dat het niet bestaat.

Verweerschrift G1

In deze maand werken G1 en ik hard aan het verweerschrift van G1 in het hoger beroep van de kerkenraad. We hopen met al  ons voorwerk veel advocaatkosten te kunnen besparen. Het voelt buitengewoon vreemd om nu niet alleen verweer te voeren tegen de kerkenraad, maar tegen het hele ‘kerkgenootschap’ (is gemeente). De kerkenraad heeft nu namelijk ook de gemeente als partij in het hoger beroep naar voren geschoven. Buiten medeweten van de gemeente om, is de gemeente partij gemaakt in deze gang naar het Gerechtshof. Dat geeft voor de gemeente met name financiële verplichtingen waarvan de gemeente ook niet op de hoogte is.

In het Reformatorisch Dagblad verschijnt op 31 januari een artikel (RD: 190131) over de privacywetgeving en het ambtsgeheim. Wij voelen ons door het artikel gesterkt en we sturen het ter informatie door aan het bestuur van de ICG en de voorzitter van de ICG-behandelcommissie met het oog op het overleg dat men in februari heeft.Acties kerkenraad          Acties        Acties kerkleden
Reformatorisch Dagblad

190102: KR-S2.3 bevestigt ontvangst privacyverklaring G1 en G8    
190116 – KR-S2.3 deelt standpunt kerkenraad aan M1 mee    
    190121: M1 geeft eerste reactie aan FG
  190131 – RD: Broeders, mag ik die brief eens inzien