Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing

In dit onderdeel wordt de beschrijving weergegeven van het traject dat G1 en M1 doorlopen hebben met de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG).