ICG traject casus WP2

Hier volgt binnenkort de beschrijving van het traject dat G1 en de kerkenraad van WP2 hebben doorlopen met de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG).