Februari 2018

Februari 2018


Advies inzage documenten

Begin februari vragen G1 en ik advies aan een kerkrechtdeskundige. Hij vindt dat G1 terecht een verzoek om inzage van haar persoonsgegevens heeft gedaan. Het is nu zaak om op basis van de voor iedere burger geldende privacy-wetgeving een toetsing te laten doen. Handelt de kerkenraad rechtmatig inzake het achterhouden van de door G1 opgevraagde passages? Het gaat toch alleen maar over passages uit documenten waarin haar persoonsgegevens verwerkt zijn? Tevens maakt de deskundige ons duidelijk dat we nu zelf heel goed de termijnen in de gaten moeten houden. De brief waarin de kerkenraad ‘ineens’ aangeeft open te staan voor ICG mag geen reden zijn dit traject te onderbreken.

Ongewenste stap

We vinden de stap om dit voor te leggen aan een rechter heel ongewenst. Toch voelen we ons hiertoe genoodzaakt. G1 beseft dat dit op de een of andere manier tégen haar kan werken en ze is daar beducht voor. Nu de kerkenraad ontkent over de opgevraagde documenten te beschikken, weten we zeker dat er meer aan de hand is. Bovendien stelt de kerkenraad dat documenten met daarin persoonsgegevens van G1 sowieso niet aan haar toekomen. Vertrouwelijkheid en ambtsgeheim zijn daarvoor de inzet.

Dit terwijl het hier NIET gaat over pastorale zaken of zaken van opzicht en tucht. Let wel, de vraag leggen we pas voor aan de rechter, nadat de andere wegen geblokkeerd zijn.  De visitatoren bleken onmachtig  en hebben de weg naar de classis onbegaanbaar gemaakt en de kerkenraad wees de ICG-route af. Nu is er dus des te meer reden om het rechtmatig handelen van de kerkenraad te laten toetsen.

Voorbereiding verzoek

In de weken hierna bereiden we dan ook het verzoek aan de kantonrechter voor.  Tegelijk trekken we voor onszelf vooraf een grens. Als de rechter vindt dat er geen recht op inzage van stukken is, dan is dat zo en zullen we daarin berusten. Als er wél recht op inzage is, dan is de weg open voor gesprekken (noodzakelijkerwijs onder begeleiding) met de kerkenraad.  Gesprekken om te komen tot een contact waarbij we weer van hart tot hart kunnen spreken. In deze periode is er sprake van ernstige ziekte in de familie van G1 en G8, dat maakt het allemaal nog extra zwaar. De kerkenraad gebruikt deze ziekte om G1 onder druk te zetten, door te suggereren dat ze haar familie tekort doet. Door haar voor te houden dat er ‘nu belangrijkere’ zaken zijn. Daarmee bedoelt men m.i. echter dat men van de hele kwestie af wil.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden