Februari 2015

Februari 2015


Gespreksverslag

Op 18 februari 2015 bied ik mede namens de andere gemandateerde KR1 het gespreksverslag (150218a+b) aan bij het moderamen. Het verslag is in samenspraak met de vier gesprekspartners opgesteld. Het moderamen besluit op 19 februari op basis van dit verslag dat de kerkenraad excuses maakt aan de gemeente. Het betreft de opstelling van de kerkenraad en het beleid van de afgelopen maanden. KR1 is bij deze vergadering aanwezig. Ik heb dit in de dagen daarna gemeld aan G1.

Toch geen excuus aan gemeente

Maar, het op de 19e genomen besluit wordt in de loop van de week door de preses teruggedraaid. Hij vindt dat een excuus aan de gemeente overbodig, onnodig en niet gepast is. Hij doet meteen een voorstel (150224) voor een ander, vrijblijvend en nietszeggend statement. Qua inhoud doet zijn statement juist een oproep aan de gemeente. Dat is wel wat anders dan het maken van een excuus namens kerkenraad of moderamen. Tot mijn verbazing reageren de overige moderamenleden en KR1 niet op deze radicale koerswijziging. Dus zie ik me genoodzaakt een reactie (150226) te geven. Ik wil KR-P1 niet impliciet toestemming geven door te zwijgen.

Verdwijning verslag en aanbevelingen

Het gespreksverslag verdwijnt in een la en de preses en de scriba zetten deze niet op de agenda van de kerkenraad. Het verslag is nota bene in opdracht van de kerkenraad gemaakt! In de kerkenraad lijkt men de opdracht vergeten te zijn en er is niemand die er nog naar vraagt. Later, in april 2015, worden de aanbevelingen nog wel in beknopte vorm (150411) voorgelegd aan de kerkenraad. Het gespreksverslag zelf is echter nooit door de kerkenraad behandeld. Hiermee houden de preses en de scriba ook het excuus van G1 verborgen. En dat heeft grote gevolgen.

Maar ook het voorleggen van die aanbevelingen gaat mis, zo blijkt later. Dit gebeurt namelijk door de preses die er zijn eigen commentaar aan toevoegt. De kerkenraad wordt zo onwetend gehouden van zowel het verslag zelf als de bespreking ervan in het moderamen. De leden weten ook niets van het daarop genomen besluit en het weer terugdraaien ervan. Pas na 3,5 jaar zal blijken dat dit gespreksverslag niet alleen in een la is terechtgekomen maar zelfs verwijderd is uit de vergaderstukken van de kerkenraad.

Oppakken taken geblokkeerd

G1 heeft na de gesprekken goede hoop dat zij haar taken vanaf maart weer kan oppakken. Ze rekent erop dat het verslag door de kerkenraad besproken wordt. Maar inmiddels voert ook de scriba, KR-S2.1, het niet-genomen besluit uit. Hij stuurt op 18 februari een mail rond met een lijst met contactpersonen. Daarin is op drie plaatsen de naam van G1 vervangen  door die van anderen. G1 is hierover niet geïnformeerd. Zo is bijvoorbeeld ineens de scriba zelf de contactpersoon voor een deel van de muziektaken. Hij is bij mijn weten niet echt muzikaal, of hij heeft verborgen gaven. De scriba is hier nooit op teruggekomen bij G1, maar wel bij mij.

De scriba geeft later aan mij toe dat hij deze mail nooit had moeten versturen. Net zoals hij dat ook met zijn antwoord op de brief van G1 niet had moeten doen. Hij geeft dan ook toe dat hij in deze periode onder zware druk acteert. Er had meer begrip kunnen ontstaan als hij dat ook ruiterlijk had toegegeven aan G1. Het handelen van het hele moderamen in deze kwestie staat vanaf het prille begin onder zware druk van de preses. Hij houdt bij iedere actie de regie stevig in handen. De preses heeft een ‘lijn uitgezet’ en ook de scriba laat zich in dat spoor meenemen. Als je moet samenwerken met iemand die geen tegenspraak duldt, dan kun je je maar beter gedeisd houden. Dat denken we allemaal wel eens, toch?

 


 Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150218b – Verslag gesprekken G1 en G6 met KR1 en M1  

150218a – Aanbiedingsbrief M1 aan moderamen-Verslag gesprekken G1 en G6

   
150224 – Voorstel KR-P1 inzake statement gemeente M1 geeft mondeling het besluit door aan G1

150225 – Voorstel G1 statement gemeente tbv kr 2 mrt 2015

150226 – M1 reageert op terugdraaien besluit preses