December 2016

December 2016


Hoop

Zowel G1, G8 als ik putten hoop uit de oktoberbrief die we van de kerkenraad hebben ontvangen. Op 16 december beantwoorden (161216) we deze excuusbrief. We willen de excuses aanvaarden, daarnaast vragen we om een concrete invulling van de excuses. G1 en G8 willen hun plek in de gemeente weer kunnen innemen. Omdat de kerkenraad heeft geschreven zich verantwoordelijk te voelen en aangeeft bereid te zijn om schade te herstellen, vragen we hieraan invulling te geven. Ook geven we nog aan dat de besluiten van juni 2015 alsnog ten uitvoer moeten worden gebracht, te meer daar ook deze besluiten nog steeds van kracht zijn. In de maand december komen we tot een afspraak elkaar te spreken in januari 2017.

Om geen extra druk neer te leggen, besluiten we onze advocaat niet mee te nemen naar dit gesprek. Maar achteraf krijgen we van deze beslissing veel spijt. Een predikant vanuit een naburige gemeente wordt gevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Verder zal er een neutrale voorzitter zijn en is er de afspraak dat er niet buiten elkaar om met de voorzitter wordt gecommuniceerd. Deze keer gaat een en ander in overleg met elkaar.

Kerst

Tot slot nog een detail: dit jaar ontvangen we géén kerstkaart van KR-P1 en zijn vrouw. We hebben een betere jaarwisseling dan vorig jaar, we vatten moed uit het komende gesprek met de kerkenraad in januari.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

    161216 – G1 en M1 reageren op besluittekst van kerkenraad
  161221: Communicatie over afspraken  
  161229: communicatie met de kerkenraad