Casus WP2 – 2022

Vervolg zonder ICG – juli t/m december 2022


Vervolg zonder ICG

Op 12 juli 2022 beëindigt ICG haar werkzaamheden in deze casus. Op 16 juli schrijft MKIO opnieuw de kerkenraad van WP2 aan (220716), met als bijlagen eerder gecommuniceerde stukken en het door G1 verstrekte mandaat aan MKIO (220708). Na de zomer volgt op 23 september 2022 een reactie van de kerkenraad van WP2 (220923).

Al snel volgt een gesprek tussen de kerkenraad van WP2 en MKIO. Daarna gaat alles snel. Binnen enkele weken volgt ook het nodige gesprek tussen de kerkenraad en G1, waarbij MKIO als adviseur en ondersteuner van G1 aanwezig is. De kerkenraad toont een open houding en uit de vragen en opmerkingen blijkt hoezeer een deel van de kerkenraad onwetend is geweest van hetgeen zich heeft afgespeeld. Deze kerkenraad neemt de taak nu echter heel serieus op en G1 krijgt tijdens dit gesprek de erkenning waar al zo lang naar gezocht is.

In dit gesprek wordt afgesproken dat er een stukje in het kerkblad geplaatst zal worden. De concepttekst wordt al binnen twee weken aangeleverd (221205) en door G1 in orde bevonden (221206). Op 8 december 2022 ontvangt G1 de definitieve geplaatste tekst in het kerkblad. Het is nu verder aan G1 om aan te geven wat hij nodig heeft. In goed overleg zal er nog een en ander volgen.


Acties KR WP2        Acties MijnKerkInOrde     Acties G1
    220708 – G1 geeft MKIO mandaat
  220716 – Mail met brief aan KR om samen aan een oplossing te werken  
  220728: MKIO vraagt ontvangstbevestiging  
220729: Scriba bevestigt ontvangst    
  220729: MKIO bedankt KR WP2  
    220910 – G1 stuurt mail aan KR
220923 – KR reageert op brief 220716 van MKIO    
221109: gesprek tussen MKIO en KR WP2 221109: gesprek tussen MKIO en KR WP2  
  221113: uitwisseling beschikbare data  
221116: datumvoorstel voor gesprek met G1    
  221116: bevestiging datum gesprek KR met G1  
221205: KR stuurt concepttekst voor mededelingenblad van de gemeente    
    221206 – G1 geeft akkoord op concepttekst
221207 – KR reageert op akkoord van G1    
221208 – KR stuurt definitieve tekst op aan G1    


Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. Klik hier om u aan te melden.