Casus WP2 – juli en augustus 2021

Juli en augustus 2021


Kerkelijke geschillencommissie ICG

De kerkenraad van WP2 houdt woord en besluit mee te werken aan een traject onder leiding van ICG. ICG laat dit aan G1 weten (210716).

Ten tijde van de behandeling van deze kwestie door ICG, zal MKIO daarover niet berichten op de website.

Besluit kerkenraad WP2 op brief 210612

Op 12 juni 2021 heeft G1 gevraagd om de over hem genomen besluiten. Hierop ontvangt hij het volgende besluit van de kerkenraad (210719):

Naar aanleiding van je laatste brief kan ik het volgende berichten.
Bij de kerkenraad is een mail binnengekomen van het ICG.
Jij hebt aan het ICG gevraagd te bemiddelen in de kwestie tussen jou en de kerkenraad.
Na bespreking is door de kerkenraad op de vergadering van 12 juli j.l. besloten hierin toe te stemmen.
Dat betekent dat we verdere actie van het ICG afwachten.
Tot die tijd zullen we dan ook niet meer verder reageren op jouw laatste brief en/of op andere zaken.

Appel van MKIO – ingebrekestelling classis

MKIO heeft op 3 mei een appelschrift ingediend bij de classis (zie 210503). Op 7 juni is er een herinnering aan de classis gestuurd. Op 28 augustus besluit MKIO om de classis een ingebrekestelling toe te sturen. Het appel dient volgens het procesreglement behandeld te worden, maar MKIO wordt in het ongewisse gelaten. De classis krijgt nog een aantal weken de tijd om de omissie te herstellen (210828).


Acties KR WP2/Classis      Acties MijnKerkInOrde         Acties G1
  210716: bericht van ICG dat zaak behandeld kan worden  
210719 – Mail waarin kerkenraadsbesluit over brief 210612    
  210828 – Ingebrekestelling inzake ingediende appelschrift 210503  


Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. Klik hier om u aan te melden.